Tyle do odkrycia - dawniej - tekst

drukuj 2017-06-20

TARG MAŚLANY

Targ Maślany (Buttermarkt) powstał w 1650 roku jako miejsce hurtowego handlu masłem, działające pod nadzorem powołanych przez Radę Miejską tzw. kapitanów maślanych. Masło dostarczano na targ także drogą wodną – Motławą. Kwadratowy plac otoczono ażurowym ogrodzeniem. Wewnątrz wzniesiono wiaty handlowe, a pośrodku budynek z wagą. Plac nazywano także Placem Garnkowym (Topfmarkt) od sprzedawanych kamionkowych garnków na masło. W pierwszej połowie XIX wieku na placu handlowano wszelkimi artykułami spożywczymi, głównie jarzynami i mięsem.

Do 1805 przy targu działał zajazd In 3 Goldene-Ringe. W 1837 roku, po kilku latach budowy, stanął przy placu nowy budynek Gimnazjum Miejskiego. W 1878 roku w kolejnym gmachu, od południowej strony targu, ulokowano siedzibę Naddyrekcji Poczty Królewskiej, gdzie obecnie mieści się Bursa Gdańska.

Około 1900 roku na cześć burmistrza Leopolda von Wintera zmieniono nazwę Targu Maślanego na Plac Wintera. Plac został na nowo zagospodarowany. Zbudowano fontannę, powstały ścieżki spacerowe, a wokół placu ustawiono ławki. Całość obsadzono dorodnymi lipami. Tym samym Plac Wintera zamienił się w reprezentacyjny salon miasta, modne miejsce, w którym się bywało. Tu panie z parasolkami i panowie w cylindrach chodzili na spacery.

Po II wojnie światowej Plac Wintera w wyniku niefortunnego tłumaczenia nazywano Placem Zimowym, a rok później zmieniono nazwę na Plac Zielony. Historyczną nazwę Targ Maślany odzyskał w 1990 roku.

BURMISTRZ WINTER

Leopold von Winter piastował funkcję burmistrza Gdańska w latach 1863-1890. Był jedną z najwybitniejszych osobowości miasta w drugiej połowie XIX wieku. To dzięki niemu prowincjonalny wówczas Gdańsk zyskał nowoczesne oblicze.

Gdańsk za czasów burmistrza Wintera to coraz więcej brukowanych ulic i traktów pieszych. Na czasy jego długiej kadencji przypada realizacja takich inwestycji, jak uruchomienie pierwszej w Gdańsku linii tramwajów konnych czy otwarcie kąpieliska publicznego na Westerplatte, budowa nowoczesnego systemu kanalizacji i sieci wodociągowej, a także linii kolejowej łączącej miasto z centralną Polską.

powrót

Zaloguj się aby dodawać komentarze

Komentarze (0)